History

Historie Kermis en Oranje Comité Leimuiden

Inleiding
Het Oranje Comité Leimuiden is een onderzoekje gestart om eens na te gaan wat nu de historie van de kermis, het Oranje Comité en de Feestweek is. Wanneer was er voor het eerst een kermis, een Oranje Comité en de Feestweek Leimuiden?

Het is duidelijk dat we 90 jaar terug moeten in de tijd toen de eerste Feestweek en kermis activiteiten georganiseerd door het Oranje Comité begonnen in Leimuiden. We hebben dozen met oude krantenartikelen, verslagen van vergaderingen, feestweek boekjes en oude foto’s gevonden. Ook zijn er nog veel oud Oranje Comité bestuursleden in Leimuiden die wellicht ook veel meer informatie hebben over deze historie. Het zou mooi zijn als we via deze weg een zo compleet mogelijk beeld van de historie te krijgen. Zonder geschiedenis besta je niet hebben we wel eens horen zeggen. We beperken ons hier tot enkele vaststaande feiten zoals we die hebben kunnen terugvinden. We realiseren ons dat dit verre van compleet is, maar het is een begin.

Oprichting Oranje Comité Leimuiden : 1923
Het doel van de oprichting van het Comité was: “Den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin elk jaar feestelijk te herdenken. De oprichting heeft plaatsgevonden op of rond 31 augustus 1923. Er werd destijds twee dagen feest gevierd met onder meer volksspelletjes voor de kinderen zoals turfrapen, hardhoepelen, houtje rapen en tonnetje rijden. De volwassenen konden zich uitleven met mastklimmen, prijskruien zaklopen en Landru de kop afslaan. Voordat de festiviteiten begonnen boden eerst ’s-Morgens de leden en ere leden van het Oranje Comité tezamen met de plaatselijke fanfare hun felicitaties aan de burgemeester. Daarna gingen de schoolkinderen op pad voor de optocht naar Bilderdam en weer terug naar Leimuiden. Pas hierna kregen de kinderen een traktatie.

Bestuur
Over de beginjaren van her Oranje Comité is niet zo heel veel bekend. Wel komen in verslagen van vergaderingen naar voren, zoals die van voorzitter Dr. Bouthoorn, de penningmeester J.B. Wolken en secretaris D.L. Hakker. Na een jaar ging de voorzitters hamer over in handen van de heer C.P. van de Broek. De eerste vergaderingen werden gehouden in het voormalige ziekenhuis (thans het linker gedeelte van het pad van restaurant de Rozeboom).

Kermis
Het Oranje Comité pachtte voor de Koninginnedag activiteiten en de kermis, het terrein van Snoek en verpachtte dat vervolgens aan de inschrijvers, die via “De Comeet” (kermiskrant) vernamen dat er in Leimuiden weer feest en een kermis was. Later nam kermis exploitant Kabalt dit werk over en veel later de familie Boesveld. Inmiddels is de derde generatie Boesveld ons centrale aanspreekpunt namens de kermis exploitanten. Inwoners van Leimuiden en wijde omgeving konden zich verslingeren aan de paling-, zuur en fruitkraam, hun hart ophalen met de draai- en zweefmolen, bij de Turkse schop, snelkiektent en de muziektent. Hierin werd door de fanfare een concert aangeboden aan het Oranje Comité, waarvoor de muzikanten na afloop een glas wijn ontvingen. Ook werden er ballonnen wedstrijden georganiseerd, vuurwerk, bloemententoonstellingen, historische optochten, gekostumeerd voetballen en fakkel en lampionnenoptochten.

Oorlogsjaren
Op 2 augustus 1939 werd voorlopig de laatste vergadering gehouden ter voorbereiding van het jaarlijkse feest. Of er dat jaar inderdaad feesten zijn gehouden is niet bekend, de stukken hierover ontbreken in het archief. Na breedvoerige besprekingen ontbindt men het Oranje Comite in 1940. Pas in augustus 1945 is er weer sprake van het organiseren van feestelijkheden op 31 augustus. Omdat de kas leeg was en niemand zin had om geld in te zamelen in het dorp, werd in een vergadering met de hoed rondgegaan en bij de ingezetenen gevraagd naar boter en suikerbonnen. Zo kon het Oranje Comité toch zorgen voor traktaties. In dat jaar traden de Haagse zangers op en voor het eerst was er een oliebollenkraam. De spelletjes werden weer gehouden en alles leek hetzelfde te gaan als voor de oorlog. Het Comité ging op zoek naar nieuwe leden en de voorzitters hamer kwam in handen van J.W. de Ren, die deze functie tot 1973 vervulde. Na de troonswisseling werd Koninginnedag gevierd op 30 april, de verjaardag van Koningin Juliana.

Locaties
In 1954 werd het kermisterrein voor het eerst gepacht door de echtpaar Boesveld . Zij zorgden ervoor dat het terrein gevuld werd met attracties, zodat het Comité geen advertenties meer hoefde te plaatsen in “ De Comeet”. Oma Boesveld is enkele jaren geleden op 93 jarige leeftijd overleden in Alphen aan den Rijn. De locaties van de kermis werden wel door het Comité bepaald, in samenspraak met de Gemeente Leimuiden. In de loop der jaren vond de kermis plaats op onder meer de Kerklaan, de Dorpsstraat (bij de Rabobank) Kerklaan (bij de senioren woningen op het Cederplein), Het huidige zwembad, Ieplaan, Wilgenlaan (nu de Peppelhof) en de Acacialaan. Daarna is heel lang de locatie bij Het Spant gebruikt en de afgelopen jaren op het Dorpsplein.
In 1955 organiseerde men voor het eerst een wielerronde op gewone fietsen. Later werden dat racefietsen. Veel inwoners zullen zich nog wel herinneren dat ook Joop Zoetemelk uit Rijpwetering hieraan heeft meegedaan. Piet van Veen was de initiatiefnemer van het wieler evenement en later is Dolf Wallet (wie kent hem niet) erbij gekomen.

Scholenvoetbal
In 1960 werd er voor de eerste keer gevoetbald tussen de toenmalige St Jansschool (nu de Kleine Wereld) en de School met de Bijbel (nu De Schakel) Tot op de dag van vandaag is deze traditie doorgezet de vrijdag voor Koningsdag op 27 april. In het begin konden alleen de jongens meedoen, maar door verdere emancipatie mochten later ook meisjes teams meedoen. Het Leimuidense Oranje Comité weet het organiseren van verschillende activiteiten de jaren door te zorgen voor een feestelijke Koningsdag en ook de Feestweek in Leimuiden.
Voor het programma van dit jaar kijkt u op www.ocleimuiden.nl of www.kermiskaagenbraassem.nl.

Volg ons ook op twitter @OC Leimuiden of op Facebook